Tiếng Anh cho bé
Pre-A1 Eagle Eggs™
3,5 - 5 tuổi

Tiếng Anh cho bé Pre-A1 Eagle Eggs™ của Câu lạc bộ Anh Mỹ Đại bàng rất hiệu quả và hữu ích dành cho trẻ khoảng 4-5 tuổi có thể ngồi tập trung trong 6 phút và có thể làm hướng dẫn (phần lớn). Đây là độ tuổi TUYỆT VỜI NHẤT để học một ngôn ngữ khác. Trẻ sẽ được trưởng thành ở đây và được tiếp thu các kỹ năng quan trọng trong xã hội và trong lớp học, bao gồm 25% tài liệu YLE Pre-A1 Starters® giúp trẻ khởi đầu tốt.

Giai đoạn 1

Học tiếng Anh cho bé
Pre-A1 Eagle Chicks™

5 - 6,5 tuổi

Học tiếng Anh cho bé Pre-A1 Eagle Chicks™ của Câu lạc bộ Anh Mỹ Đại bàng rất hiệu quả và hữu ích dành cho trẻ khoảng 6-7 tuổi đã hoàn thành các kỹ năng cần thiết của TRÌNH ĐỘ EGGS. Trẻ ở trình độ này được học khoảng 50% tài liệu YLE Pre-A1 Starters® giúp trẻ tự tin khi chuyển sang TRÌNH ĐỘ YLE Pre-A1 Starters®.

Giai đoạn 2

Tiếng Anh trẻ em
Pre-A1 Starters©

6 - 8 tuổi

Các bài kiểm tra Tiếng Anh trẻ em Cambridge English Pre-A1 Starters©, A1 Movers®, and A2 Flyers® giúp trẻ có một nền tảng phát triển vững chắc cho cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, và viết. Các bài kiểm tra ở những cấp độ này thường không cho điểm; thay vào đó, thí sinh sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin với quy trình kiểm tra YLE, tập trung vào việc ngôn ngữ thay vì chỉ tập trung vào điểm.

Giai đoạn 3

Học tiếng Anh trẻ em
A1 Movers©

8 - 10 tuổi

Các bài kiểm tra Cambridge English® Tiếng Anh trẻ em (YLE) bao gồm các cấp độ Pre-A1 Starters®, A1 Movers®, and A2 Flyers® giúp trẻ em bé có một nền tảng phát triển vững chắc cho cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, và viết. Các bài kiểm tra ở những cấp độ này thường không cho điểm; thay vào đó, thí sinh sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin với quy trình kiểm tra YLE, tập trung vào việc ngôn ngữ thay vì chỉ tập trung vào điểm.

Giai đoạn 4

Học tiếng Anh trẻ em
A2 Flyers©

10 - 12 tuổi

Các bài kiểm tra Cambridge Young Learners English® (YLE) bao gồm các cấp độ Pre-A1 Starters®, A1 Movers®, and A2 Flyers® giúp trẻ có một nền tảng phát triển vững chắc cho cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, và viết. Các bài kiểm tra ở những cấp độ này thường cho điểm; thay vào đó, thí sinh sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin với quy trình kiểm tra YLE, tập trung vào việc ngôn ngữ thay vì chỉ tập trung vào điểm.

Giai đoạn 5

Tiếng anh lớp 7 và 8
A2 KET©

12 - 14 tuổi

Sau khi hoàn thành các kỳ thi Cambridge Young Learners English® (YLE), học viên đã sẵn sàng để bắt đầu hai cấp tiếp theo trong quá trình kiểm tra Cambridge 1) Cấp độ Tiếng anh lớp 7 và 8 trung cấp Cambridge English A2 KET© (KEY English Test) và 2) Cấp độ tiếng Anh Sơ khai Cambridge Preliminary English Test (PET). Hai cấp độ này chuẩn bị cho học viên bước vào học IELTS, TOEIC hoặc TOEFL để đáp ứng cho nhu cầu việc làm hoặc đi học bằng tiếng Anh, ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

Giai đoạn 6

Tiếng anh lớp 9 và 10
B1 PET©

14 - 16 tuổi

Sau khi hoàn thành các kỳ thi Tiếng anh lớp 7 và 8 trung cấp Cambridge English A2 KET©, học viên đã sẵn sàng để bắt đầu hai cấp tiếp theo trong quá trình kiểm tra Cambridge 1) Cấp độ Tiếng anh lớp 7 và 8 trung cấp Cambridge English A2 KET© và 2) Cấp độ tiếng Anh Sơ khai Tiếng anh lớp 9 và 10 trung cấp Cambridge English B1 PET©. Hai cấp độ này chuẩn bị cho học viên bước vào học IELTS, TOEIC hoặc TOEFL để đáp ứng cho nhu cầu việc làm hoặc đi học bằng tiếng Anh, ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

Giai đoạn 7

Tiếng Anh nâng cao:
IELTS® TOEIC® TOEFL®

16+ tuổi

Câu lạc bộ Anh Mỹ Đại bàng gia sư cho những bạn đang lên kế hoạch thi lấy chứng chỉ IELTS™, TOEIC® hoặc TOEFL®. Trình độ tiếng Anh của thành viên Câu lạc bộ Anh Mỹ Đại bàng được đánh giá, và dựa vào kết quả, một chương trình gia sư theo yêu cầu được thiết kế để nâng kỹ năng đồng thời khắc phục các điểm yếu của bạn. Chương trình TOEIC được thiết kế cho những ai bạn muốn tìm việc làm tại môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh. Chương trình IELTS và TOEFL phù hợp với những bạn muốn tiếp tục học tại một trường cao đẳng hoặc đại học mà ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh. (Quan trọng: Trước hết, bạn phải kiểm tra các yêu cầu của trường; các trường khác nhau thường đòi hỏi các bài thi khác nhau và / hoặc điểm tối thiểu khác nhau. Căn cứ vào trình độ Tiếng Anh hiện tại của học viên, số điểm tối thiểu cần đạt và thói quen tự học ở nhà, thì thời gian chuẩn bị để đạt được mục tiêu là từ 8 đến 24 tháng.

IELTS® TOEIC®