Các khóa học của chúng tôi


Chương trình Tiếng Anh được Quản lý™ của Câu lạc bộ Eagles™

Eagles Club Managed English Program™ (TECMEP) là thương hiệu của chúng tôi mô tả việc quản lý có mục đích, có chủ ý và có hệ thống đối với việc giáo dục tiếng Anh của các thành viên và được sắp xếp cho các thành viên bắt đầu từ mầm non đến tốt nghiệp đại học; bằng cách đặt ra những gì cần phải làm, ai cần làm và lịch trình nào cần tuân theo do đó, đảm bảo các thành viên được chuẩn bị kịp thời và tự tin để đạt được mục tiêu của họ.

Mục đích của “Chương trình Tiếng Anh được Quản lý” của chúng tôi là đảm bảo rằng tất cả học sinh đều học được bộ kỹ năng hoàn chỉnh của chương trình giảng dạy môn ngữ văn; như được dạy ở Mỹ; sử dụng 'Tiêu chuẩn cốt lõi cho Ngữ văn.' Mục tiêu toàn cầu hơn của “Chương trình tiếng Anh được quản lý” của chúng tôi là trao quyền cho sinh viên sử dụng tất cả kiến thức và kỹ năng đã học để học và làm việc bằng tiếng Anh một cách tự tin và thành thạo, cả ở đây và ở nước ngoài. đọc thêm

The Eagles American English Club The Eagles Club Managed English Program™ (TECMEP)

Điều quan trọng cần xem xét

The Eagles Club Managed English Program™ (TECMEP) là thương hiệu của chúng tôi mô tả việc quản lý có mục đích, có chủ ý và có hệ thống đối với việc giáo dục tiếng Anh của các thành viên và được sắp xếp cho các thành viên bắt đầu từ mầm non đến tốt nghiệp đại học; bằng cách đặt ra những gì cần phải làm, ai cần làm và lịch trình nào cần tuân theo do đó, đảm bảo các thành viên được chuẩn bị kịp thời và tự tin để đạt được mục tiêu của họ.

Tại sao “Chương trình Anh ngữ Quản lý Câu lạc bộ Eagles (TECMEP)” lại vượt trội so với các trung tâm Anh ngữ truyền thống có học phí đắt gấp ba lần:


  • Giải pháp học ngôn ngữ hoàn chỉnh của bạn.
  • Từ mẫu giáo cho đến đại học, chúng tôi quản lý mọi chi tiết cho bạn để đảm bảo thành công.
  • Tất cả chương trình giảng dạy của chúng tôi đều tuân theo "Tiêu chuẩn cốt lõi về khả năng đọc viết" được sử dụng trong các trường học trên khắp Hoa Kỳ
  • Chương trình tiếng Anh hiệu quả nhất để chuẩn bị toàn diện cho việc du học quốc tế thành công.
  • Nhiều học sinh tốt nghiệp Câu lạc bộ Eagles, những người trở nên thành thạo tiếng Anh tại đây, đã theo học trung học và / hoặc đại học ở Hoa Kỳ, Canada và Úc, cũng như ở Việt Nam.

Chương trình Tiếng Anh được Quản lý của Câu lạc bộ Eagles™ bắt đầu bằng cách hiểu kết quả cuối cùng - năng lực và sự trôi chảy tiếng Anh của các thành viên của chúng tôi. Dựa trên Tiêu chuẩn Anh ngữ Cốt lõi * được sử dụng ở Hoa Kỳ, chúng tôi đã phát triển một chương trình giảng dạy hoàn chỉnh đảm bảo phù hợp với các yêu cầu hiện tại của nghiên cứu quốc tế; và mục tiêu tiếng Anh của các thành viên của chúng tôi. Mỗi giai đoạn bổ sung cho cấp độ trước đó trong khi chuẩn bị các thành viên cho giai đoạn tiếp theo và tạo thành một sinh viên tốt nghiệp toàn diện phù hợp để nghiên cứu thành công ở quốc tế.

* Tiêu chuẩn Anh ngữ Cốt lõi là một tập hợp các kỹ năng tiếng Anh tiêu chuẩn được chấp nhận được giảng dạy trong tất cả các trường học ở Hoa Kỳ. Một chương trình giảng dạy cốt lõi được tiêu chuẩn hóa trình bày một danh sách kiến thức quan trọng được xác định trước dựa trên nghiên cứu và các kỹ năng cần phải có mà học sinh cần phải nắm vững để đảm bảo sự thành công trong học tập, suốt đời.