Spaced-Repetition: Học thông minh hơn, không khó hơn

× 2023/06/02 - Học thông minh hơn, không khó hơn Phương pháp lặp lại khoảng cách là một kỹ thuật mạnh mẽ giúp sinh viên học và lưu giữ thông tin hiệu quả hơn. Phương pháp này dựa trên nghiên cứu Đường cong quên của Ebbinghaus, bao gồm việc đánh giá thông tin theo các khoảng thời gian cụ thể để tăng cường dấu vết trí nhớ và cải thiện khả năng lưu giữ lâu dài.