Tại Sao The Eagles American English Club - Bình Tân Lại Khác

The Eagles American English Club - Bình Tân

The Eagles American English Club - Bình Tân dạy tiếng Anh cho em bé, trẻ em, và người lớn. The Eagles American English Club - Bình Tân được thành lập vào năm 2012. Những phương pháp giảng dạy thành công của chúng tôi dựa trên các nghiên cứu về giáo dục và tâm lý học đã được kiểm chứng trong nhiều thập niên qua nhằm giúp cho bạn hay con em bạn học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai tại Câu lạc bộ Eagles.

Quan trọng hơn, chúng tôi áp dụng các phương pháp giảng dạy cùng với việc trải nghiệm những kỹ năng học tập quan trọng mà đa số trẻ em Mỹ, Anh, Úc và Canada có được khi học tiếng Anh ở bậc tiểu học.

Chúng tôi bắt đầu dạy bạn các âm trong tiếng Anh và cách nhận biết và phát âm chính xác những âm này khi đọc, đây là một kỹ năng quan trọng để nói trôi chảy.


Sứ Mệnh

"Tạo một môi trường học tập chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và bền vững, nơi mà các thành viên có thể học tiếng Anh thông qua việc áp dụng những kiến thức đã học vào các hoạt động thực tế, trải nghiệm, đa phương tiện và sư phạm dựa trên các nghiên cứu về tâm lý học và giáo dục."The Eagles American English Club - Bình Tân giá trị cốt lõi

Để thực hiện sứ mệnh này, Eagles American English Club - Bình Tân được hướng dẫn bởi những giá trị cốt lõi sau và mong đợi những kết quả sau:

  • Tập trung vào thành viên: The Eagles American English Club - Bình Tân tiếp cận việc giảng dạy với trọng tâm là tập trung vào thành viên, xem xét nhu cầu, sở thích và mục tiêu của mỗi thành viên; The Eagles American English Club - Bình Tân cũng thừa nhận rằng tất cả học sinh đều không giống nhau và việc điều chỉnh thường xuyên là cần thiết và mong muốn để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của học sinh. Chương trình giảng dạy tập trung vào thành viên nhằm trao quyền cho các thành viên, cho phép họ định hình nền giáo dục của mình thông qua các lựa chọn sáng suốt.
  • Tăng trưởng cá nhân: Sử dụng thông tin liên lạc rõ ràng, chúng tôi nhất quán thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và cá nhân của các thành viên bằng cách thấm nhuần tầm quan trọng của tính tự lập, tư duy phản biện và phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, sử dụng công nghệ thông tin giáo dục và tiếp xúc rộng rãi với các vấn đề quan trọng trong thế giới thực như kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và ô nhiễm.
  • Học bổng: The Eagles American English Club - Bình Tân tin rằng các thành viên và nhân viên nên phát triển và nắm vững các kỹ năng giáo dục giúp họ trở thành những người học tập suốt đời; những kỹ năng này bao gồm lắng nghe tích cực, ghi chú, lập kế hoạch trước, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho bài tập ở trường, quản lý thời gian và trách nhiệm cá nhân để học tập và ôn tập hiệu quả.
  • Học Cambridge
  • Học IELTS
  • Học TOEIC
  • Năng lực: Chúng tôi phát triển và duy trì “Chương trình tiếng Anh được quản lý của Câu lạc bộ Eagles™ - Bình Tân (TECMEP),” trong đó chuẩn bị cho tất cả các thành viên đầy đủ và năng lực cho tương lai giáo dục trong nước và quốc tế và cơ hội kinh doanh.
  • Nuôi dưỡng: The Eagles American English Club - Bình Tân cố gắng cung cấp một môi trường lớp học thoải mái, an toàn và kích thích với công nghệ thích hợp nuôi dưỡng các thành viên và giảng viên của chúng tôi phát triển về trí tuệ, xã hội và cá nhân.
  • Trách nhiệm: The Eagles American English Club - Bình Tân khuyến khích sự minh bạch và nhất quán trong việc ra quyết định giáo dục của chúng tôi thông qua một quá trình hội nghị chuyên môn được chia sẻ dựa trên nghiên cứu giáo dục, được đánh giá ngang hàng và tương tác giữa giảng viên, nhân viên và sinh viên.
  • Hợp tác: The Eagles American English Club - Bình Tân thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cộng tác giữa học sinh, phụ huynh và nhân viên; thúc đẩy tinh thần tự lập suốt đời, học tập trải nghiệm, tự học, phục vụ cộng đồng, trách nhiệm xã hội và ý thức văn hóa.

Call us now!

Gọi The Eagles American English Club - Bình Tân